Waldemar Zbytek


Wiceprezes Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Członek Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości, od lat związany ze środowiskiem akademickim w Polsce, współtwórca projektów edukacyjnych, w tym w zakresie współpracy instytucji finansowych ze szkołami i uczelniami: m.in. Programu "Nowoczesne Zarządzanie Biznesem", projektu "Bankowcy dla Edukacji" oraz Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich.

 

Marta Gruszczynska

 

Magdalena Skwarska - Kierownik Programu

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej oraz Podyplomowych Studiów Coachingu w Szkole Głównej Handlowej. Od 2008 roku związana z Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Współtworzyła i realizuje do dnia dzisiejszego Centra Informacji Gospodarczej (CIG) – projekt prowadzony przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji, którego podstawowymi zadaniami są informacja i edukacja w zakresie wykorzystywania informacji gospodarczej w działalności przedsiębiorstw oraz roli pozytywnej informacji kredytowej dla przedsiębiorstw i osób fizycznych. W ramach projektu współpracowała z takim podmiotami jak: ZBP, BIK, BIG InfoMonitor, KIR, SAGE.
Od 2012 roku Kierownik Działu Wsparcia Sprzedaży realizującego zadania CIG m. in takie jak umożliwianie dostępu do szeregu usług związanych z dostarczaniem, przetwarzaniem i wykorzystaniem informacji gospodarczych. W 2016 roku współuczestniczyła w uruchomieniu największego projektu medialnego na rynku akademickim – TV Student.

KOORDYNATORZY REGIONALNI

   

Agnieszka Krawczyk   - Przedstawiciel Zarządu ds. Współpracy Międzynarodowej


Przez wiele lat działała społecznie, także na forum UE. Instytucje unijne poznała z bliska jako przedstawiciel szefa Kancelarii Sejmu przy UE w Brukseli i I sekretarz w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE, gdzie odpowiadała za koordynację współpracy pomiędzy Parlamentem Europejskim a Kancelarią Sejmu RP. Odpowiadała także za współpracę międzynarodową w sektorze energetyki odnawialnej, jako ekspert, a później dyrektor Biura Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej.

W CPBiI od 2005 r., m.in. jako redaktor naczelna kwartalnika Europejski Doradca Samorządowy, redaktor naczelna portalu alebank.pl oraz przedstawiciel zarządu ds. współpracy międzynarodowej. Autorka artykułów do pism sektora bankowego, m.in. MF BANK.

W 2005 roku odznaczona przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

 

Marta Gruszczynska

 

Marta Gruszczyńska

Od początku studiów mocno związana z sektorem szkolnictwa wyższego.

Przewodnicząca Parlamentu Samorządu Studentów UAM przez 4 kadencje, pełniła również funkcję Przewodniczącej Komisji Dydaktycznej Parlamentu Studentów RP, gdzie szeroko zajmowała się ogólnopolską jakością kształcenia i dydaktyką. Przez 3 lata była aktywnym studenckim ekspertem w Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W latach 2013-2014, jako członek, brała udział w posiedzeniach i pracach komisji Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Obecnie pracownik Działu Promocji i Marketingu UAM.

 

Krzysztof Ostafiński

Radca prawny, od 2008 r. związany z Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o., obecnie zajmujący stanowisko Regionalnego Koordynatora Programów Edukacji Ekonomicznej, koordynator modułu „Oszczędzanie oraz inwestowanie długoterminowe”,  wykładowca w programie Nowoczesne Zarządzanie Biznesem i na studiach podyplomowych, wolontariusz w projekcie edukacyjnym BAKCYL, członek Rady Biznesu działającej przy Wyższej Szkole Ekonomicznej w Stalowej Woli. Ukończył również studia na kierunku socjologia. Jego zainteresowania związane są z polityką, psychologią społeczną i prawem.

 

Mateusz Zając

Magister Politologii Akademii Pedagogicznej im. K.E.N. w Krakowie, ukończył studia podyplomowe „Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach” w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie.

Od 2008 r. roku pracuje w Centrum Prawa Bankowego i Informacji, obecnie na stanowisku Regionalnego Kierownika w Krakowie. Członek Rady Programowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie do spraw współpracy ze Związkiem Banków Polskich w realizacji egzaminów Europejski Certyfikat Bankowca.

Główne obszary zainteresowań: motoryzacja, ekonomia, polityka, nowoczesne technologie

 

 

Marcin Wąsik-Wiszniewski 

Trener, konsultant i wykładowca w zakresie tematów związanych z zarządzaniem, logistyką oraz symulacjami biznesowymi. Od wielu lat związany z branżą szkoleniową i środowiskiem akademickim. Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej. Magister ekonomii - absolwent Akademii Morskiej.

Doświadczenie praktyczne zdobywał zarządzając firmą handlowo – eksportową, współpracując z Europą Wschodnią i Kazachstanem, a także tworząc dział spedycji międzynarodowej w holdingu produkcyjnym. Współtwórca projektów szkoleniowych dla firm z branży ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej i uczelni wyższych. Specjalizuje się w tworzeniu i wdrażaniu innowacyjnych form edukacji, m.in. gier i symulacji biznesowych m.in. dla Grupy Warta, Ergo Hestii, T–Mobile, PAN, WSB.

Piotr Żmudzki 

Od początku studiów związany z sektorem bankowym.

Po zdobyciu wiedzy teoretycznej, praktyczne doświadczenie zdobywał w Banku Handlowym S.A. i Alior Banku S.A. Po sześciu latach pracy w bankowości detalicznej szukając nowych wyzwań związał się z Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. gdzie od 2013 roku jako Regionalny Kierownik Sprzedaży podejmował działania na terenie województwa łódzkiego i mazowieckiego.

Z Programem "Nowoczesne Zarządzanie Biznesem" związany od początku 2015 roku.

 

 

 

 

* * *        * * *       * * *        * * *      * * *        * * *     * * *        * * *      * * *     * * *        * * *       * * *      * * *    

 
 

Marek Radzikowski

Doktor ekonomii, doradca zarządu Związku Banków Polskich i adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Studiów Porównawczych Szkoły Głównej Handlowej.

Z wyróżnieniem ukończył studia magisterskie w SGH na kierunku finanse i bankowość, a następnie studia MBA w ramach programu The Community of European Management Schools (CEMS). Studiował w departamencie ekonomii Massachussetts Institute of Technology (MIT) w Cambridge (pod opieką prof. Oliviera Blancharda) i na Uniwersytecie Erazma w Rotterdam School of Management. Jest stypendystą Fulbrighta, programu Socrates-Erasmus, ministra edukacji narodowej, a także Dr Ireny Eris. Otrzymał m.in. nagrody i wyróżnienia prezydenta Warszawy, Top Ten i Europrimus.

W latach 2008-13 był szefem gabinetu politycznego (szefem doradców) wicepremiera i ministra finansów Jacka Rostowskiego. Wcześniej współtworzył Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) jako wicedyrektor działu analitycznego i zastępca głównego ekonomisty. Pracował także w Narodowym Banku Polskim jako starszy ekonomista, asystent ekonomiczny prezesa NBP Leszka Balcerowicza i sekretarz Rady Makroekonomicznej. Był również konsultantem i liderem projektów usprawniających procesy zarządzania w prywatnych firmach.

Jest członkiem Towarzystwa Ekonomistów Polskich, ekspertem Instytutu Wiedzy i Innowacji, autorem licznych publikacji naukowych i prasowych o tematyce gospodarczej, w tym dwóch książek.

 

Michał Polak

Absolwent dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni członek Samorządu Studenckiego oraz Rady Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW i Rady Instytutu Dziennikarstwa UW. Odpowiada za wsparcie zespołu w bieżących działaniach komunikacyjnych i promocyjnych.

Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał w branży PR, ze szczególnym naciskiem na sport i CSR. Odpowiadał za m.in. współtworzenie strategii komunikacyjnej kanału telewizyjnego ESPN Classic w Polsce, a także realizował działania dla projektów i wydarzeń takich jak ENERGA Sailing/Polish Ocean Racing, Faldo Series Poland Championship i Deutsche Bank Polish Masters.

W przeszłości związany także z redakcjami III Programu Polskiego Radia, TVP Sport oraz Radia dla Ciebie.

 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner