Dostępne kursy

BIG InfoMonitor i System Wymiany Informacji Gospodarczych
 • Zasady przekazywania informacji gospodarczych
 • Obszary działania BIG InfoMonitor
 • Certyfikat Firmy Wiarygodniej Finansowo
 • BIG InfoMonitor i System Wymiany Informacji Gospodarczych
Ubezpieczenia społeczne w praktyce
 • ubezpieczenia emerytalne
 • ubezpieczenia rentowe
 • ubezpieczenia chorobowe
 • ubezpieczenia wypadkowe

System Wymiany Informacji Związku Banków Polskich

 • System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE (DZ)
 • System BANKOWY REJESTR (BR)
 • System Analiz I Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami (AMRON)

Nowy wymiar bankowości spółdzielczej

Banki spółdzielcze, historia powstania, udział sektora spółdzielczego w sektorze bankowym, różnice pomiędzy bankiem spółdzielczym a bankami komercyjnymi i SKOK-ami, społeczna odpowiedzialność