Dostępne kursy

System Wymiany Informacji Związku Banków Polskich

  • System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE (DZ)
  • System BANKOWY REJESTR (BR)
  • System Analiz I Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami (AMRON)

BIG InfoMonitor i System Wymiany Informacji Gospodarczych

  • Zasady przekazywania informacji gospodarczych
  • Obszary działania BIG InfoMonitor
  • Certyfikat Firmy Wiarygodniej Finansowo
  • BIG InfoMonitor i System Wymiany Informacji Gospodarczych

Nowy wymiar bankowości spółdzielczej

Banki spółdzielcze, historia powstania, udział sektora spółdzielczego w sektorze bankowym, różnice pomiędzy bankiem spółdzielczym a bankami komercyjnymi i SKOK-ami, społeczna odpowiedzialność