Rejestracja użytkownika
(opcjonalnie)
(opcjonalnie)
(opcjonalnie)
Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa (dalej – „CPBiI”) na wskazany w formularzu numer telefonu i adres e-mail oraz na używanie przez CPBiI telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.).
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych na potrzeby marketingu bezpośredniego Partnerów Zaufanych administratora danych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych w tym celu - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) CPBiI informuje, że:
1) administratorem danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym jest Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa, adres e-mail nzb@cpb.pl;
2) w CPBiI wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@cpb.pl (z inspektorem danych osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych);
3) dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w następujących celach:
a) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez CPBiI jako administratora danych osobowych, tj. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług administratora danych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
b) reklamowych, promocyjnych i marketingowych na potrzeby marketingu bezpośredniego Partnerów Zaufanych administratora danych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych w tym celu, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
4) odbiorcą danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym jest agencja marketingowa, z którą CPBiI współpracuje w obszarze automatyzacji wysyłki mailingów, przy czym podmiot ten przetwarza dane osobowe jako podwykonawca na podstawie umowy z CPBiI i wyłącznie zgodnie z zasadami RODO i poleceniami CPBiI;
5) dane osobowe są przetwarzane przez okres 5 lat;
6) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
7) w zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych w formularzu jest zgoda, przysługuje Pani/Panu prawo wycofania swojej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
8) w zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania danych podanych w formularzu jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
9) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Anuluj