Kalendarium

Konferencje

Forum Bankowe 2015

Data Środa 11 marzec 2015, 09:00 - 17:00
Miasto Warszawa
Ulica B. Prusa 2
Strona www www.sheraton.pl/
Opis 

"Ekonomiczne i regulacyjne uwarunkowania rozwoju usług bankowych w Polsce"

Forum jest doroczną konferencją środowiska bankowego, podczas której dyskutowane są najważniejsze problemy i wyzwania stojące przed bankami oraz powiązanymi z nimi instytucjami. To spotkanie prezesów banków, przedstawicieli środowiska naukowego, Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego oraz firm infrastruktury bankowej.

Tematem przewodnim poprzedniej edycji spotkania była sytuacja banków w społecznej gospodarce rynkowej w świetle doświadczeń z ostatniego kryzysu i stanu rozwoju rynku finansowego. Mówiono również o efektywnym modelu ochrony konsumenta, a także działaniu banków w erze cyfrowej – konsekwencjach organizacyjnych, ekonomicznych, reputacyjnych dla banków wynikających z rozwoju innowacji technologicznych w obszarze bankowości detalicznej.

Wnioski wypracowane podczas Forum Bankowego stają się zwykle podstawą formułowania najważniejszych zadań dla Związku Banków Polskich w czasie Walnego Zgromadzenia ZBP.

Tegoroczna edycja Forum Bankowego 2015 jest organizowana w ramach European Money Week.

Więcej informacji: www.aleBank.pl

 


Wróć