Obecnie realizowane moduły tematyczne:

 

  1. Zarządzanie ryzykiem finansowym w biznesie i życiu osobistym - moduł realizowany ze Związkiem Banków Polskich, Biurem Informacji Kredytowej, Biurem Informacji Gospodarczej InfoMonitor
  2. Ubezpieczenia społeczne - moduł realizowany ze Związkiem Banków Polskich i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
  3. Nowy wymiar bankowości spółdzielczej - moduł realizowany ze Spółdzielczą Grupą Bankową oraz Grupą BPS
  4. Narzędzia e-gospodarki - moduł realizowany z Krajową Izbą Rozliczeniową

 

Na uczelniach, w ramach Programu Bankowcy dla Edukacji, realizowane są wykłady:

  • Oszczędzanie oraz inwestowanie długoterminowe
  • Nie stój - inwestuj!
  • Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni