Wydarzenia

Konferencje

Politechnika Świętokrzyska

Data Od Środa 26 wrzesień 2018 -  10:00
Do Piątek 28 wrzesień 2018 - 19:15
Miasto Ćmińsk
Ulica Świętokrzyska 89
Budynek Hotel Stodółka w Ćmiosku k. Kielc
Opis 

Konferencja pt.: ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY – ASPEKTY EKONOMICZNE, SPOŁECZNE I ŚRODOWISKOWO-TECHNICZNE W WYMIARACH GLOBALNYM, KRAJOWYM I REGIONALNYM

 

Celem Konferencji jest wymiana poglądów oraz prezentacja wyników badań przedstawicieli nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych, politycznych, technicznych, a także praktyków gospodarczych, przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej na temat szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju.

Konferencja jest inicjatywą środowisk naukowych dwóch uczelni, tj.: Wydziału  Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz  Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej.

Inicjatywa wspierana przez program edukacyjny Nowoczesne Zarządzanie Biznesem (patronat nad wydarzeniem). W trakcie sympozjum zaplanowano wystąpienie przedstawiciela NZB, czynne będzie także stoisko edukacyjne programu.


Wróć