Waldemar Zbytek

Wiceprezes Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Prezes Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości, od lat związany ze środowiskiem akademickim w Polsce, współtwórca projektów edukacyjnych, w tym w zakresie współpracy instytucji finansowych ze szkołami i uczelniami: m.in. Programu "Nowoczesne Zarządzanie Biznesem", projektu "Bankowcy dla Edukacji" oraz Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich.

 

   

Krzysztof Ostafiński - Dyrektor Programu

Radca prawny, od 2008 r. związany z Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o., obecnie zajmujący stanowisko Dyrektora Programu NZB, koordynator modułu tematycznego „Ubezpieczenia społeczne”, wykładowca w programie Nowoczesne Zarządzanie Biznesem i na studiach podyplomowych, wolontariusz w projekcie edukacyjnym BAKCYL. Ukończył również studia na kierunku socjologia. Jego zainteresowania związane są z polityką, psychologią społeczną i prawem.

 

 

KOORDYNATORZY REGIONALNI

   

Jarosław Jezierski

Menadżer, ekonomista, kierownik projektów i jednostek organizacyjnych; absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i studiów menadżerskich MBA na Polish Open University/Oxford Brookes University. Ma za sobą doświadczenia w branży motoryzacyjnej, medycznej i finansowej. Od 2009 pracownik i współpracownik Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Obecnie wykładowca Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. Prowadzi wykłady dotyczące zarządzania ryzykiem finansowym oraz oszczędzania i inwestowania długoterminowego w języku polskim i angielskim.

   

Mateusz Zając

Magister Politologii Akademii Pedagogicznej im. K.E.N. w Krakowie, ukończył studia podyplomowe „Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach” w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. Od 2008 r. roku pracuje w Centrum Prawa Bankowego i Informacji, obecnie na stanowisku Regionalnego Kierownika w Krakowie. Członek Rady Programowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie do spraw współpracy ze Związkiem Banków Polskich w realizacji egzaminów Europejski Certyfikat Bankowca. Główne obszary zainteresowań: motoryzacja, ekonomia, polityka, nowoczesne technologie.

 

   

Marcin Wąsik-Wiszniewski

Trener, konsultant i wykładowca w zakresie tematów związanych z zarządzaniem, logistyką oraz symulacjami biznesowymi. Od wielu lat związany z branżą szkoleniową i środowiskiem akademickim. Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej. Magister ekonomii - absolwent Akademii Morskiej. Doświadczenie praktyczne zdobywał zarządzając firmą handlowo – eksportową, współpracując z Europą Wschodnią i Kazachstanem, a także tworząc dział spedycji międzynarodowej w holdingu produkcyjnym. Współtwórca projektów szkoleniowych dla firm z branży ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej i uczelni wyższych. Specjalizuje się w tworzeniu i wdrażaniu innowacyjnych form edukacji, m.in. gier i symulacji biznesowych m.in. dla Grupy Warta, Ergo Hestii, T–Mobile, PAN, WSB.

   

Piotr Żmudzki 

Przedsiębiorca, pośrednik finansowy, wykładowca programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. Z sektorem bankowym związany od ponad 10 lat, jako pracownik Banku Handlowego w Warszawie S.A. rozpoczął swoją współpracę z Biurem Informacji Kredytowej S.A. Obecnie w ramach projektów edukacyjnych zainicjowanych przez Związek Banków Polskich i Biuro Informacji Kredytowej współpracuje z Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o., prowadząc zajęcia ze studentami na terenie całego kraju. Współpracując z Fundacją Warszawski Instytut Bankowości zajmuje się również edukacją ekonomiczną w ramach programu „Bankowcy dla Edukacji” a jako wolontariusz Partnerstwa na Rzecz Edukacji Finansowej wykorzystuje swoje doświadczenie i wiedzę, aby zwiększyć świadomość znaczenia edukacji finansowej.